BLOG DETAILS

  • Home
  • /
  • /
  • Phun xăm chân mày ombre'

Phun xăm chân mày ombre’

+ Tư vấn định hình chân mày theo khuôn mặt

+ Tạo dáng chân mày chuẩn

+ Phun xăm Ombre’ Châu Âu với kỹ thuật L-Technique

+ Basic Shading